FAQs Complain Problems

सूचनाहरु

मिति २०७७/०/२/०६ गते निजगढ नगरपालिका कार्यालयमा नगर प्रमुख श्री सुरेश कुमार खनाल ज्यूको संयोजकत्वमा बसेको कोरोना विपद समन्वय समिति तथा अनुगमन समितिको वैठक बसी देहाय बमोजिमको निर्णयहरु भयो .

User login