FAQs Complain Problems

सूचनाहरु

मिति २०७७/०१/३१ गते निजगढ नगरपालिका नगर प्रमुख श्री सुरेश कुमार खनाल ज्युको संयोजकत्वमा बसेको निजगढ नगर कोरोना भाइरस विपद अनुगमन तथा समन्वय समितिको बैठकले देहाय बमोजिमका निर्णयहरु भयो

User login