FAQs Complain Problems

सूचनाहरु

निजगढ नगरपालिका बाट आयोजित एकीकृत सम्पति कर (IPT) सम्बन्धी नगरपालिका एवं वडा कार्यालय कार्यरत कर्मचारीहरुका लागि संचालित तालिम सम्पन्न तथा प्रमाण-पत्र वितरण कार्यक्रम

User login