FAQs Complain Problems

निजगढ नगरपालिका क्षेत्रभित्र तपसिल बमोजिमका स्थानमा आ.व. २०७७/०७८ मा जफत गरिएको नदिजन्य पदार्थ (ढुंगा ) को लिलाम बढाबढ सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७७/०६/१० गते )