FAQs Complain Problems

निजगढ नगरपालिकाको आ.व.२०७९/०८० का लागि स्वीकृत IEE बमोजिम नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा निकासी कार्य सम्बन्धी विद्युतीय बोलपत्र (e-Bidding)आव्हानको तेश्रो पटकको सूचना ।

User login