FAQs Complain Problems

सूचनाहरु

आज मिति २०७७/०१/२८ गते निजगढ नगरपालिका नगर प्रमुख श्री सुरेश कुमार खनाल ज्यूको संयोजकत्वमा बसेको बैठकमा यस नगर भित्र संचालनमा रहेको निर्माण ब्यवसायीहरुसंग बसी छलफल गरी देहाय बमोजिमको निर्णयहरु भयो

User login