FAQs Complain Problems

सूचनाहरु

आज मिति २०७७/०१/१९ गते विहान ८:०० बजे निजगढ नगरपालिका कार्यालयमा नगर प्रमुख श्री सुरेश कुमार खनालज्युको संयोजकत्वमा नगर स्तरीय कोरोना भाईरस विपद समन्वय समितिको बैठक बसी देहाय बमोजिम निर्णय भयो

User login