FAQs Complain Problems

सूचनाहरु

आज मिति२०७७/०१/२६ गते विहान ८:०० बजे निजगढ नगरपालिका कार्यालयमा नगर प्रमुख एवं नगर स्तरीय कोरोना भाइरस प्रकोप न्यूनीकरण समन्वय तथा अनुगमन समितिका संयोजक श्री सुरेश कुमार खनाल ज्युको अध्यक्षतामा बैठक बसी देहाय बमोजिमका निर्णयहरु भयो .

User login