FAQs Complain Problems

निजगढ नगरपालिका क्षेत्र भित्रको लाल / भक्तलाल र शक्ति खोलाबाट दिगो रुपमा ढुंगा , गिट्टी , वालुवा उत्त्खनन एवं संकलन कार्यको लागि दिगो आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (IEE) प्रतिवेदन