FAQs Complain Problems

निजगढ नगरपालिका क्षेत्र भित्रको धन्सार खोला र बगर खोलाबाट दिगो रुपमा ढुंगा , गिटी , वालुवा उत्त्खनन् एवं संकलन कार्यको लागि आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (IEE)प्रतिवेदन