FAQs Complain Problems

निजगढ नगरपालिका क्षेत्रभित्र अवस्थित शक्ति खोलाबाट दिगो रुपमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको उत्तखनन् एवं संकलन कार्यको लागि आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (IEE) प्रतिवेदन

User login