FAQs Complain Problems

सूचनाहरु

आज मिति २०७७/०२/१९ गते निजगढ नगरपालिकाका नगर प्रमुख तथा यस नगर सभाका सभा अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार खनालज्युको अध्क्षतामा पाँचौ नगर सभाको अन्तिम वैठक बसी देहाय बमोजिमका चार विधेयक सर्वसम्मत सहित पारित भई समापन भयो

User login