FAQs Complain Problems

सूचनाहरु

आज मिति २०७९।०३।०६ गते "स्मार्ट सिटी, स्मार्ट कार्यालय" को अवधारणा अनुरूप निजगढ नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा पाल्नु हुने सेवाग्राहीहरूको सहजताका लागि सो कार्यालयमा डिजिटल सूचना पाटी जडान गर्नुका साथै उक्त कार्यालयको २ स्थानमा मोबाइल चार्जिङ

User login