FAQs Complain Problems

सूचनाहरु

मिति २०७८।१२।२० गते स्मार्ट सिटीको अवधारणा अनुरूप निजगढ नगरपालिकामा जि.आई.एस. मा आधारित मेट्रिक ठेगाना प्रणाली (Metric Addressing Systems) लागू गर्ने सम्बन्धमा निजगढ नगरपालिकाका प्रमुख श्री सुरेश कुमार खनालको अध्यक्षतामा यस नगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरू

User login