डम्मरपुर स्थित पर्यटकिय स्थान शिवशक्तेश्वर महादेव मन्दिर