तेश्रो परिषदमा प्रमुख अतिथि मा सभासद श्री पुरुषोतम पाैडेल