३ महिने मोबाइल मर्मत तालिममा सहभागी हुनेबारे सूचना