निजगढ नगरपालिकाको तेश्रो नगर सभा आ.व.२०७५/०७६ का लागि बिधेयक अधिवेशन समुद्घाटन